Christelijke kinderopvang De Groene Weide is in 2007 gestart door Henk en Anja Kamphuis. Het is gelegen op hun melkveebedrijf, in het buitengebied net buiten de bebouwde kom van Oene, waar veel groen, rust en ruimte is. Hierdoor is het contact met de natuur en dieren dagelijks en vanzelfsprekend.

Een natuurlijke omgeving met zoveel mogelijkheden binnen handbereik om van alles te beleven wat je in de bebouwde kom niet of nauwelijks tegenkomt. Kortom: een omgeving waar KIND EN NATUUR HAND IN HAND gaan.

Wij streven ernaar om, in samenspraak met ouders, kwalitatief goede en verantwoorde opvang te realiseren voor jonge kinderen zodat zij in een veilige, liefdevolle, vertrouwde, stimulerende, natuurlijke en agrarische omgeving kunnen opgroeien en zo hun mogelijkheden en talenten optimaal in eigen tempo ontwikkelen door te DOEN, te ERVAREN en te BELEVEN.

De Groene Weide is een professioneel, christelijk en kleinschalig kinderdagverblijf op de boerderij dat vanuit een gemoedelijke ontspannen sfeer opvang biedt aan kinderen van 10 weken tot 4 jaar oud,  geplaatst binnen één verticale groep, onder leiding van vaste gediplomeerde pedagogisch medewerksters.

Wij werken vanuit onze christelijke identiteit. Dat wil zeggen dat wij de normen en waarden uit de Bijbel belangrijk vinden en vandaaruit respectvol, zorgzaam, vol liefde met elkaar en de natuur omgaan.