Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit van onze opvang en in het werken met kinderen. Wij gaan er van uit dat ieder kind uniek is.

Vanuit respect voor het individuele kind, streven wij ernaar, om aan te sluiten bij de dag van vandaag en het moment van nu, van ieder kind, dat bij ons is. Wij staan open voor ieder kind, die bij ons mag genieten van alles wat de natuur ons te bieden heeft. Zo kan een kind zich spelenderwijs ontwikkelen op zijn of haar eigen manier. Dit alles uiteraard onder begeleiding en stimulering van gediplomeerde pedagogisch medewerksters. Wij houden ons hierbij aan de wettelijk voorgeschreven leidster-kindratio volgens de berekening via www.1ratio.nl

Wij werken op een speelse manier aan de hand van thema’s en maken gebruik van het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma “Uk en Puk”. Daarbij sluiten we aan op de seizoenen en de activiteiten op de boerderij.

De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met het kindvolgsysteem “Doen, Praten, Bewegen en Rekenen”.

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt. Daarom staan ook altijd dezelfde leidsters op de groep. Op deze manier staan wij garant voor en een hechte relatie.

Er is een speciale ruimte ingericht die voldoet aan alle veiligheids- en hygiëne eisen die binnen de kinderopvang zo belangrijk zijn. Door kinderen in een verticale groep op te vangen, kan de huiselijkheid en gezelligheid van thuis geboden worden. De kleinere kinderen leren veel van de grotere kinderen en de grotere kinderen leren rekening houden met en zorgen voor de kleinere kinderen. De kinderen blijven bijna  4 jaar lang in dezelfde groep kinderen, wat zorgt voor structuur, overzicht, stabiliteit, veiligheid en geborgenheid.

De Groene Weide - Kwaliteit

Christelijke kinderopvang De Groene Weide staat ingeschreven in het Landelijke Register Kinderopvang onder nr. 193197686. Wij werken volgens de Wet Kinderopvang en wij krijgen inspectie van de GGD. Van deze inspecties worden rapporten opgesteld. Alle inspectierapporten zijn te bekijken op de link van het Landelijk Register 

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/76544894-d41e-4337-a94e-d57ff3e21390

1x per jaar houden we onder onze ouders een klanttevredenheidsonderzoek. Op die manier proberen we continu onze kwaliteit te waarborgen.