Wij doen ons uiterste best, toch kunnen wij ook fouten maken. Dit kan leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk soms tot klachten. Wij vragen u, wanneer u ontevreden bent, ons dit direct persoonlijk te laten weten. U kunt dit doen door één van onze pedagogisch medewerkers aan te spreken en aan te geven waarover u ontevreden bent. Of u kunt Anja Kamphuis benaderen. Vaak biedt een eerlijk en open gesprek al een oplossing. Mochten we er samen toch niet uit komen, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie waarbij Christelijke kinderopvang De Groene Weide is aangesloten.

Via het (voorportaal) Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl) wordt geprobeerd de klacht op te lossen met behulp van algemene en procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation. Kan er geen oplossing worden bereikt, dan kan de ouder of oudercommissie het geschil voorleggen aan de Commissie (www.degeschillencommissie.nl).

De Groene Weide - Klachten

Meer informatie vindt u in onderstaande klachtenregeling en brochure of op één van hierboven genoemde websites.

Klachtenregeling

brochure-klachtenloket-kinderopvang