Een veilige en gelukkige kindertijd is erg belangrijk. Ouders zijn de eerste en belangrijkste opvoeders om daarvoor te zorgen. Christelijke kinderopvang De Groene Weide streeft ernaar om een aanvulling te zijn op de opvoedsituatie thuis. Wij willen jonge kinderen een plek bieden waar zij kunnen opgroeien in een veilige, liefdevolle, vertrouwde, sociale, stimulerende, gezonde, natuurlijke en agrarische omgeving.

Een plek waar zij zich spelenderwijs, in eigen tempo, op hun eigen unieke manier kunnen ontwikkelen door te doen, te ervaren en te beleven. Waar liefde, individuele aandacht, respect, veiligheid en geborgenheid geboden wordt vanuit een christelijke identiteit. Een plek waar kinderen iedere dag kunnen genieten van ruimte, rust, dieren en natuur. Kortom een huiselijke plek waar kind en natuur hand in hand gaan.

Pedagogisch beleid

Als pedagogische uitgangspunten hanteren we de wettelijk verplichte pedagogische uitgangspunten zoals ze zijn opgesteld door Prof. J.M.A. Mw. Riksen-Walraven:

  1. Het bieden van emotionele veiligheid
  2. De ontwikkeling van de persoonlijke competentie
  3. De ontwikkeling van de sociale competentie
  4. Het eigen maken van normen en waarden

Hierbinnen verwoorden we de meerwaarde van een kinderopvang in het agrarische buitengebied met veel ruimte voor een natuurlijke speel-, leer- en leefomgeving. Kinderen die regelmatig in de natuur zijn krijgen veel extra ontwikkelingsstimulansen in vergelijking met kinderen die vooral binnen en/of in een stedelijke omgeving worden opgevangen.