Kinderopvang “De Groene Weide” is een christelijk kinderdagverblijf. Wij werken vanuit onze christelijke identiteit. Dat wil zeggen dat wij de normen en waarden uit de Bijbel belangrijk vinden en vandaar uit respectvol, zorgzaam en vol liefde met elkaar en de natuur omgaan.

We hanteren bepaalde christelijke normen en waarden zoals niet vloeken, niet schelden, elkaar helpen en respecteren, etc.

‘s Morgens openen we de dag met een danklied en ‘s middags eindigen we de dag met een gezongen gebedje. Naast de gebruikelijke verhalen en kinderliedjes, vertellen we iedere dag een bijbelverhaal en zingen we met de kinderen ook christelijke kinderliedjes. Voor het eten wordt er samen met de kinderen gebeden en na het eten danken we samen met de kinderen.

De feesten zoals, Kerst, Pasen, Pinksteren, worden vanuit christelijk oogpunt belicht.

De Groene Weide - Christelijk

Onze christelijke grondslag wil zeker niet zeggen dat alleen kinderen uit christelijke gezinnen bij ons terecht kunnen. Integendeel, alle kinderen ongeacht afkomst, geloof, religie of identiteit mogen bij “De Groene Weide” komen. Wij gaan in deze opzet met respect met elkaar om. Iedereen mag er zijn, iedereen is welkom!